Obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky (GTC)

Toolani GmbH (Rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni), Marxergasse 24/3, A-1030 Vídeň, Rakousko (označováno dále jen jako toolani) reguluje poskytování telekomunikačních služeb a dalších doprovodných služeb přes toolani. Najdete zde informace, poradenství a další služby, jakož i odstranění poruch v této souvislosti. Popis produktu – specifické služby jsou součástí Vertra- zákonu. V případě, že se právní předpisy popisů služeb liší od těchto VOP, pak má VOP popis služeb v platnosti přednost. Stejně tak se i na tyto služby vztahují zákony o telekomunikacích (TCA), pravidla pro TCA a / nebo dalších obecně závazné právní předpisy a to ikdyž to není výslovně uvedeno. Rozdílné, konfliktní nebo dodatečné všeobecné obchodní podmínky zákazníka nebudou platit, i když jsou považovány za nedílnou součást smlouvy, není-li jeho platnost toolani písemně odsouhlasena.

2. Oblast působnosti

Toolani nabízí svým zákazníkům „Volací“ službu z jejich mobilních telefonů a pevných linek, které slouží k přesměrování na mezinárodní čísla. Zákazník si může nastavit mezinárodní číslo na jeho /jejím mobil a přes národní pevné linky je spojen. Zákazník se rozhodne pro národní číslo pevné linky, k tomuto číslu poskytne toolani tvz. toolani číslo (toolani kód) a zákazník je po vytočení automaticky spojen s určeným mezinárodním číslem.Možné náklady se mohou objevit ze strany telefonního provozovatele sítě, tyto náklady účtuje zákazníkovi tento provozovatel za spojení s pevnou linkou, a tudíž musí být mobilnímu operátorovi tyto náklady uhrazeny ze strany zákazníka. Tyto možné telefonní poplatky ze strany provozovatele mobilní sítě platí ihned po zadání čísla. Toolani služby musí být zaplaceny dopředu; Zákazník je povinen zaplatit dopředu. Proto může zákazník toolani používat pouze v případě, když má na účtě dost peněz. Zákazníkovi bude účtováno za služby ve stejném čase kdy je služba vykonávána. Aktuální připojení bude ukončeno, jestliže je kredit příliš nízký.


Pozvěte přátele…

Uživatelé mohou pozvat přátele jen pokud se k toolani přihlásili a dále kliknutím na odkaz pozvat přátele.
Když si uživatel, který se zapsal na základě Vaší reference, zakoupí kredit, bude Váš účet připsán bonus.
Kampaň je platná do odvolání.
Všechny kredity a platby, připadající na kampaň, jsou nevratné a nepřenosné.
Cílem této kampaně je podpořit rozšíření této služby do nových oblastí předplatitelů. Jednání, kdy zákazník využije tuto službu tím, že si vytvoří pod fiktivním jménem více účtů, je v rozporu s touto kampaní a toto jednání bude považováno za zneužití.
toolani má právo odstoupit od vydaných bonusů v případě zneužití nebo podvodného jednání.
toolani si vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit kampaň kdykoli a z jakéhokoli důvodu, podle vlastního uvážení.