Regulamin

1. Warunki ogólne

Toolani GmbH (Rejestr sądowy: Handelsgericht Wien), Marxergasse 24/3, 1030 Wiedeń, Austria (poźniej nazywany toolani) reguluje świadczenia usług telekomunikacyjnych i innych usług towarzyszących poprzez toolani. Znajdziesz również informacje, porady i dodatkowe usługi, jak na przykład usuwanie zakłóceń podczas połączenia. Opis specyfiki produktu jest częścią umowy. W przypadku gdy opis regulacji serwisu jest inny od OWU, opis usługi jest priorytetowy. Zarówno jak OWU, akty i regulacje telekomunikacyjne lub/i inne przymusowe zapisy prawne muszą być zastosowane, nawet gdy nie są wyraźnie wskazane. Różniące się, sprzeczne lub dodatkowe zasady użytkowania i obowiązki klienta nie będą obowiązywać, nawet jeśli wystąpi integralna część kontraktu, chyba że pojawi się zgoda toolani.

2. Zakres usług

Toolani oferuje swoim użytkownikom połączenia przez serwis dla telefonów komórkowych, które służą do połączenia z numerem zagranicznym. Użytkownik może ustanowić międzynarodowe połączenie przez jej/jego komórkę, jako numer telefonu stacjonarnego w danym kraju. Dlatego użytkownik wybierający narodowy numer stacjonarny dostarczany przez toolani (toolani kod) będzie połączony z docelowym numerem zagranicznym automatycznie. Opłaty naliczane przez operatora sieci za wybranie toolani numeru stacjonarnego, muszą być uiszczone przez klienta i będą naliczane według stawki jak za połączenia z numerami stacjonarnymi w danym kraju. Te opłaty operatora siecki komórkowej, zostaną zastwosowane zaraz po wprowadzeniu numeru. Opłata za przekierowanie rozmowy zostanie naliczone jedynie gdy, połączenie zostanie ustanowione. Opłaty za serwis toooani należy uiścić z góry; klient jest zobowiązany do doładowania konta przed rozpoczęciem połączenia. Dlatego możliwe jest używanie serwisu jedynie, gdy na koncie znajduje się odpoweidnia ilość środków w ramach umowy. Klientowi będą naliczane opłaty za serwis, w tym samym momencie, gdy będzie on z niego korzystał. Wykonywane połączenie zostanie przerwane, gdy na koncie zabraknie środków lub jest ich za mało.

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania [email protected].